Banner sửa máy lạnh điện lạnh Việt Thái
X
 
Hãy chia sẻ với bạn bè she7.net để nhận phiên bản download mới nhất:
 1. Balsamiq Mockups for Mac 3.5.16 - Thiết kế bố cục web và điện thoại
  Ứng dụng giúp phác họa ý tưởng thiết kế website thật nhanh chóng với giao diện đơn giản, dễ sử dụng. - by manhhaiuk
  Updated: 13/02/2019 lúc 11:50
 2. JetBrains RubyMine for Mac 2018.3.4 - Ngôn ngữ lập trình Ruby
  Lập trình chuyên nghiệp và mạnh mẽ trong môi trường Ruby, đơn giản và thân thiện môi trường làm việc - by admin
  Updated: 12/02/2019 lúc 23:10
 3. JetBrains Rider for Mac 2018.3.3 - Lập trình NET IDE đa nền tảng
  Môi trường phát triển đa nền tảng hỗ trợ tất cả các loại ngôn ngữ lập trình, đặc biệt là .Net - by admin
  Updated: 12/02/2019 lúc 20:45
 4. RazorSQL for Mac 8.2.4 - Quản lý cơ sở dữ liệu
  Công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu toàn cầu, lập trình và chỉnh sửa sql, điều hướng cơ sở dữ liệu - by admin
  Updated: 09/02/2019
 5. JetBrains AppCode for Mac 2018.3.4 - Giải pháp iOS/OS X IDE chuyên nghiệp
  Giúp các nhà lập trình tạo ra các ứng dụng cho các thiết bị của Apple như Mac, iPhone và iPad - by manhhaiuk
  Updated: 02/02/2019
Công cụ lập trình
 1. Balsamiq Mockups for Mac

  Balsamiq Mockups for Mac 3.5.16 - Thiết kế bố cục web và điện thoại

  Thiết kế bố cục web và điện thoại
  Ứng dụng giúp phác họa ý tưởng thiết kế website thật nhanh chóng với giao diện đơn giản, dễ sử dụng.
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  0
  Lượt xem:
  32
  Updated:
  13/02/2019 lúc 11:50
 2. JetBrains RubyMine for Mac

  JetBrains RubyMine for Mac 2018.3.4 - Ngôn ngữ lập trình Ruby

  Ngôn ngữ lập trình Ruby
  Lập trình chuyên nghiệp và mạnh mẽ trong môi trường Ruby, đơn giản và thân thiện môi trường làm việc
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  104
  Lượt xem:
  187
  Updated:
  12/02/2019 lúc 23:10
 3. JetBrains Rider for Mac

  JetBrains Rider for Mac 2018.3.3 - Lập trình NET IDE đa nền tảng

  Lập trình NET IDE đa nền tảng
  Môi trường phát triển đa nền tảng hỗ trợ tất cả các loại ngôn ngữ lập trình, đặc biệt là .Net
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  64
  Lượt xem:
  257
  Updated:
  12/02/2019 lúc 20:45
 4. RazorSQL for Mac

  RazorSQL for Mac 8.2.4 - Quản lý cơ sở dữ liệu

  Quản lý cơ sở dữ liệu
  Công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu toàn cầu, lập trình và chỉnh sửa sql, điều hướng cơ sở dữ liệu
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  56
  Lượt xem:
  346
  Updated:
  09/02/2019
 5. JetBrains AppCode for Mac

  JetBrains AppCode for Mac 2018.3.4 - Giải pháp iOS/OS X IDE chuyên nghiệp

  Giải pháp iOS/OS X IDE chuyên nghiệp
  Giúp các nhà lập trình tạo ra các ứng dụng cho các thiết bị của Apple như Mac, iPhone và iPad
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  12
  Lượt xem:
  74
  Updated:
  02/02/2019
 6. JetBrains WebStorm for Mac

  JetBrains WebStorm for Mac 2018.3.4 - Bộ Javascripts IDE lập trình

  Bộ Javascripts IDE lập trình
  Môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ Mac gồm JavaScript thông minh với CSS và HTML Editor
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  158
  Lượt xem:
  297
  Updated:
  02/02/2019
 7. JetBrains PyCharm Pro for Mac

  JetBrains PyCharm Pro for Mac 2018.3.4 - Lập trình Python

  Lập trình Python
  Công cụ lập trình, hỗ trợ banj hoàn thành code, đánh dấu lỗi, UI tuỳ biến hỗ trợ kiểm tra chính xác
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  134
  Lượt xem:
  285
  Updated:
  30/01/2019
 8. IDM UltraEdit for Mac

  IDM UltraEdit for Mac 18.00.0.40 - Chỉnh sửa viết code website

  Chỉnh sửa viết code website
  Chỉnh sửa các định dạng văn bản như đoạn trích bằng text, Java, VB, C++ và các ngôn ngữ lập trình
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  58
  Lượt xem:
  212
  Updated:
  26/01/2019
 9. JetBrains GoLand for Mac

  JetBrains GoLand for Mac 2018.3.3 - Lập trình Go

  Lập trình Go
  IDE thương mại mới nhằm cung cấp một môi trường thích hợp cho sự phát triển của ngôn ngữ Go
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  10
  Lượt xem:
  56
  Updated:
  18/01/2019
 10. IntelliJ IDEA Ultimate for Mac

  IntelliJ IDEA Ultimate for Mac 2018.3.3 - Tạo ứng dụng Java

  Tạo ứng dụng Java
  Môi trường phát triển Java nên lý tưởng để xây dựng các ứng dụng web và di động
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  198
  Lượt xem:
  477
  Updated:
  13/01/2019
 11. JetBrains CLion for Mac

  JetBrains CLion for Mac 2018.3.3 - Phát triển lập trình C và C++

  Phát triển lập trình C và C++
  Môi trường phát triển nền tảng chéo hỗ trợ người dùng phát triển ngôn ngữ lập trình C và C++
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  120
  Lượt xem:
  153
  Updated:
  13/01/2019
 12. JetBrains PhpStorm for Mac

  JetBrains PhpStorm for Mac 2018.3.3 - Phát triển lập trình PHP

  Phát triển lập trình PHP
  Một PHP IDE chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình cung cấp bộ code completion thông minh
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  124
  Lượt xem:
  244
  Updated:
  09/01/2019
 13. DataGrip for Mac

  DataGrip for Mac 2018.3.1 - Hỗ trợ thiết kế Database và SQL

  Hỗ trợ thiết kế Database và SQL
  Hỗ trợ thiết kế MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, SQLite, HyperSQL, Apache
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  112
  Lượt xem:
  234
  Updated:
  22/12/2018
 14. Unity 3D Professional for Mac

  Unity 3D Professional for Mac 2018.2.16f1 - Lập trình thiết kế Game

  Lập trình thiết kế Game
  Hệ thống hướng đa nền, Unity có thể sử dụng để phát triển game cho tất cả các hệ máy: PC, Mac, Linux
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  257
  Lượt xem:
  774
  Updated:
  13/12/2018
 15. 010 Editor for Mac

  010 Editor for Mac 9.0.1 - Soạn thảo, chỉnh sửa mã nguồn

  Soạn thảo, chỉnh sửa mã nguồn
  Chỉnh sửa văn bản chuyên nghiệp được thiết kế dành cho các chuyên gia và những người dùng kinh nghệm
  0/5, 0 phiếu
  Downloads:
  81
  Lượt xem:
  121
  Updated:
  07/12/2018
Quêtes de l'Attique | MARY SHELLEY UN AMORE IMMORTALE | Arachnids in t season 11 episode 04